Iv1k3c

Omtigu jtoUMM l.Toatar

7ih Pakintt RHgulttts 13th raicen Regulur*

RUckLailll OlackCarlh

alack Earth Nmvtawrt /Atj»w> fia/relone IMJ-W-

Chuhur ¡MJ*Ws MPkafe/tyW Mwnaww OnpuHapK' ll (MI Ity'W■ M.VJIKI (í TriyM*-

MMiiuM ruyjfy Chuvuitw: rjiw*»p*c iLj'fí* O&w kUMUt [ItJ'Q* Afc«'»i «Mi-AÍWIHM - V-

MMtIlln C-n 'mar

MxmdolPl

Blair Amnll MLVf AthílH

Kanirßl

DuMtbmi 111 UirMM iHj^ft.-

KmiulU

liona im-W' ftttOnfUMK-

Aaxaaraeli [MJ'W« lí Dloui IMI'W-MM» DaiMmftNu IHlvW*

HjMigmi mi nuagtvu im nxHW"» III »."-»«»mI IM]

JMüIMMHHB

Unit Name

Starting Work)

Lambda Qatony

22rw PQC La Uiaw

7-tlfi Garn* Ciuatar l a ftravr,

I vnhrt* ArLWma C.liKW Li GM*-' 2nd Falcon Siwion Clust« 13 (üw Gamma Galaxy Jaöe rsfcon GüB.'ds OailiZUI/TWverosa 15» Fhimio HiiH^üffl itnmulija/Seldiiia

3r<( Falcon talon Ost Black Earth,'Golaniltinas <Hh Falcon Talon Ciuswr Oufler/Derl rode Sctetvna Cluster ft0ÄJ*4de/8et0 VII

Kappa (Provisional) Galaxy im Falcon Slitter Clua'.ar «SWorf/Alytr.B Hffi Mit atacryöcfc/üoat Hat»

irthPflr awrv.VGrau*

lota Galaxy

2nd Fulwn .VvKvnt Sudt'luii

WH loloii flkMp hauhtaki

30&W AnwuR 0Juvlw Uvkv»*

51st Garrison Cluster Colmar uyttAtfwi ryfla likMH nntArti. Epsilon Galaxy

Ut FWcon Jaejors Steetton/WnlfleM

aih Uotuo Clusto Hol Spring»

tfitlt Falcon RftjVAr" Flci!V*NotTnan/a*vmetTjM

Wavo One 20 May 64

Wavo Two 10 Jim 64

Wsv« Three 20 Jul 64

B«!>rnuw ¡1/ ÜIMMHiulll i<lt- I d Rraw <U> ftviv>W» m inj*!.**) [tt'IH dumm) !W'W' H4>rt»rlMI Mmf||| J

fof&tlurt' iw Cr mnnflH] Oim*K! isyv/y Mtnup ¡LI BoUywc fMJ eatl>riur4! [MI

Wave Four 10 Au* 64

Mbnuc IHJ*W*

Botiyrrure /M/-iV>

Wave Five Wave Six Wave Sevan Wave Eight Wave Nine Wavo Ten Final 30 Aug 64 30 $»pt 64 30 Oct 64 20 Nov 64 10 Dec 64 30 Mar 65 30 June 6S

la Grow IMl-.Wj-cmvmd¡»¡<k.- UUiOWUM' Lo Uiuvo |M|«W'

RXH/ectN ¡H] ftliJI

TWVT30SH 10]

Iwictou a IrillU] BlucX Edilh fHJ*R»Gotji«drltii!3<Mr

Bull« |H|rK> I»»ci0as floodsidc [HJ'toColonanru j «M» acta VII |MJ*R>

Blacajaek (2 Tit) 1DJ HUmhjara I? Tri) |nj xOth Talon Cluatar im; hrlWtl fl^ytut'» (iin

Mu Galaxy lat ralccn Vailta* 5th Talcon Hajiulam Wt PCC

am we

Toland.'Oanam^ar MuUbu lll AVrton

8o«tnv duv/Luii QHSW

Ofhrwy/t a ftwve Quamll/iaouha Montmarault/Daniled BUu AUmII

Zoanamiaar |D) Colmai |H|«R» Sudeten «M> OHCMHKI (3 TnijMJ<Vr..

Staelton |2 TrtKD] Hot Springs ILJMol Spnriia [M|<W> Outlet (M)<W>

Sutler |2 Trll IMJ-rW-

Clan Wolf Forces lat iwi Aaaauli1 äuatar Ctn won Cavwry ttela üatitiy Conimarxl Irl 13V1 ejttk; Ouitcl t:«t! wmf «eRntnm 200' Wo» Htnuttira

Wnlf RüiJlUrr. lat Wn!t tiarrixmi Cluatar

TumiiT vsntaa/Harveit Iwiiar

COI'OO

fcar

Biutu/Ruaujtxin

Mnritr Wair^arlw)

LO l>ti"v IM) PtalisHi |H)'W<-Onanuiia;»"u>tilM|rW> U draw ILhW» BIO« All lull IMJ'-Dtaw»

ijuareil ILI'W^ Guar all [U).-W> SteelKKi (M)^W. La Grave Fill La Grave Cuasev

IMI'RVKota |5HR> «OOa «M--LouroU «M. Colmur )H|<W- Colmor ISI'fl« Rsisarahto <M> Blow t2Till«M» Biota [H]«P> Stvoulo/ Raatatmn (2 TriHM.- Wheel -Ali-

jHHHHH

Was this article helpful?

0 0

Post a comment